Phát triển bởi
Công ty Cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận Trang Zalo chính thức của Công ty, giúp Khách hàng có thể: - Tương tác với nhân viên công ty; - Cập nhật thông tin mới nhất từ Công ty: - Tra cứu thông tin sử dụng nước hàng kỳ; - Nhận các Thông báo tin liên quan,..